The University of Southampton
University of Southampton Institutional Repository

NOWE METODY BADANIA STABILNO´SCI KLASY LINIOWYCH UK?ADÓW DWUWYMIAROWYCH

NOWE METODY BADANIA STABILNO´SCI KLASY LINIOWYCH UK?ADÓW DWUWYMIAROWYCH
NOWE METODY BADANIA STABILNO´SCI KLASY LINIOWYCH UK?ADÓW DWUWYMIAROWYCH
Jednym z najwa?zniejszych problemów w teorii uk?adów dwuwymiarowych jest sformu?owanie takich warunków koniecznych i wystarczaja?cych stabilnos´ci, których sprawdzenie wymagac´ be?dzie niewielkiego nak?adu obliczeniowego oraz umo?zliwi relatywnie ?atwe jego zastosowanie w zagadnieniach syntezy regulatorów. W niniejszym artykule sformu?ujemy warunki wystarczaja?ce i konieczne stabilnos´ci wzd?uz? pasa dla liniowych procesów powtarzalnych, a nast?epnie u?zyjemy ich do analizy stabilno´sci asymptotycznej linowych uk?adów dwuwymiarowych opisanych lokalnymi modelami stanowymi. Zaproponowane warunki stabilnos´ci sa? podane w formie problemów optymalizacji wypuk?ej z ograniczeniami w postaci liniowych nierównos´ci macierzowych. Za?a?czono przyk?ady numeryczne w celu ilustracji efektywno´sci prezentowanych wyników.
557-566
Paszke, W
7f08c6f0-79bf-40d9-8957-17581bbb8687
Galkowski, K
65b638be-b5a5-4e25-b1b8-e152c08a1cbb
Rogers, E
611b1de0-c505-472e-a03f-c5294c63bb72
Kummert, A
c665cd90-e430-47d3-9dfb-0ab3419c747f
Paszke, W
7f08c6f0-79bf-40d9-8957-17581bbb8687
Galkowski, K
65b638be-b5a5-4e25-b1b8-e152c08a1cbb
Rogers, E
611b1de0-c505-472e-a03f-c5294c63bb72
Kummert, A
c665cd90-e430-47d3-9dfb-0ab3419c747f

Paszke, W, Galkowski, K, Rogers, E and Kummert, A (2011) NOWE METODY BADANIA STABILNO´SCI KLASY LINIOWYCH UK?ADÓW DWUWYMIAROWYCH. XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA?2011. pp. 557-566 .

Record type: Conference or Workshop Item (Paper)

Abstract

Jednym z najwa?zniejszych problemów w teorii uk?adów dwuwymiarowych jest sformu?owanie takich warunków koniecznych i wystarczaja?cych stabilnos´ci, których sprawdzenie wymagac´ be?dzie niewielkiego nak?adu obliczeniowego oraz umo?zliwi relatywnie ?atwe jego zastosowanie w zagadnieniach syntezy regulatorów. W niniejszym artykule sformu?ujemy warunki wystarczaja?ce i konieczne stabilnos´ci wzd?uz? pasa dla liniowych procesów powtarzalnych, a nast?epnie u?zyjemy ich do analizy stabilno´sci asymptotycznej linowych uk?adów dwuwymiarowych opisanych lokalnymi modelami stanowymi. Zaproponowane warunki stabilnos´ci sa? podane w formie problemów optymalizacji wypuk?ej z ograniczeniami w postaci liniowych nierównos´ci macierzowych. Za?a?czono przyk?ady numeryczne w celu ilustracji efektywno´sci prezentowanych wyników.

Text
Paper_bei_KKA2011_in_Polen.pdf - Other
Download (779kB)

More information

Published date: 2011
Venue - Dates: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA?2011, 2011-01-01
Organisations: Southampton Wireless Group

Identifiers

Local EPrints ID: 272540
URI: http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/272540
PURE UUID: 26ad69b2-18c3-43e7-8cca-e50c6b7fd5a9
ORCID for E Rogers: ORCID iD orcid.org/0000-0003-0179-9398

Catalogue record

Date deposited: 05 Jul 2011 16:12
Last modified: 15 Mar 2024 02:42

Export record

Contributors

Author: W Paszke
Author: K Galkowski
Author: E Rogers ORCID iD
Author: A Kummert

Download statistics

Downloads from ePrints over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

View more statistics

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact ePrints Soton: eprints@soton.ac.uk

ePrints Soton supports OAI 2.0 with a base URL of http://eprints.soton.ac.uk/cgi/oai2

This repository has been built using EPrints software, developed at the University of Southampton, but available to everyone to use.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we will assume that you are happy to receive cookies on the University of Southampton website.

×